Наукові роботи

Конкременти проксимального відділу сечоводу – КУЛТ чи міні-ПНЛ?

18.07.20

ЖУРНАЛ «Здоровье мужчины», №2, 2015, Украина, стр. 15-17. УДК 616.617-003.7-089.878

Автори: Возіанов С.О.1, Сагалевич А.І.,2 Джуран Б.В.1, Когут В.В. 1, Гайсенюк Ф.З. 1.
1 Кафедра урології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика.
2 Відділення урології Київської міської клінічної лікарні №6.

На сьогодні тактика лікування хворих з конкрементами сечоводу освітлена в сучасних урологічний керівництвах та рекомендаціях [4,7]. Для лікування даної патології використовується великий арсенал методик,- широко застосовується дистанційна літотрипсія (ДЛТ), лапароскопічні та ретроперитонеоскопічні уретеролітотомії, трансуретральна контактна уретеролітотрипсія (КУЛТ) та перкутанна нефролітотрипсія (ПНЛ). Згідно рекомендацій Європейської Асоціації Урологів (EAU), останні є мотодами першого вибору в хірургічному лікуванні каменів проксимального відділу сечоводу [4,7].

Досвід впровадження лапароскопічних операцій в урології

17.07.20

Журнал «Здоровье мужчины», №2, 2015, Украина, стр. 43-46. УДК 616.61-073.75

Авторы: С.А. Возианов1, А.И. Сагалевич2, Б.В. Джуран1, В.В. Когут1, С.И. Савощенко2, Ф.З. Гайсенюк1.
1Кафедра урологии Национальной медицинской академии последипломного образования им. П. Л. Шупика.
2Городская клиническая больница №6 (г. Киев)

В статті відображена інформація по історії та можливостям лапароскопії в урології. Наданий перший досвід лапароскопічних операцій, де на 63 лапароскопічних втручаннях у 53 хворих відображені труднощі та ускладнення, успіх при впровадженні даних методів хірургічного лікування. Відображені прийоми та методики, які дозволяють полегшити впровадження лапароскопії в урології. Наданий досвід одночасних та симультанних операцій на одному органі (нирці), як у межах однієї анатомічної області (заочеревинний простір), так і в межах двух анатомічних областей (заочеревинний простір та черевна порожнина).

Обгрунтування вибору методу ендоскопічного хірургічного лікування хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози.

16.07.20

Журнал «Здоровье мужчины», №1, 2013, Украина, стр. 138-142. УДК 616.65-006.55-08:615.849-19
Автор: Когут В.В. Кафедра урології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика (завідувач – проф. Возіанов С.О.).

У статті розглянуті результати ендоскопічного хірургічного лікування 314 хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози за допомогою методів лазерної вапоризації та біполярної трансуретральної резекції. Розглядається можливість застосування цих методів для лікування хворих з великими об’ємами передміхурової залози. Отримані результати дають змогу вибору оптимального методу ендоскопічного лікування хворих на ДГПЗ в залежності від об’єму передміхурової залози.

Можливості використання фіброскопічної техніки в лікуванні хворих на сечокамʼяну хворобу.

15.07.20

Журнал «Здоровье мужчины», №3, 2012, Украина, стр. 49-52. Автори: Когут В.В., Джуран Б.В., Гайсенюк Ф.З., Бойко А.І.
Национальна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, кафедра урології (завідувач - проф. Дзюрак В.С.).

В статті викладено досвід використання фіброскопічної техніки в лікуванні 62 хворих на нирковокамʼяну хворобу. Відображена атравматичність та висока ефективність методу для видалення каменів з верхніх сечових шляхів, особливо при множинних невеликих каменях чашок. Клінічна ефективність методики по звільненню порожнинної системи нирки від конкрементів склала 88,7%. Розглянуті також недоліки методу, основними з яких є підвищені вимоги до прозорості іригаційного середовища в нирці та певних професійних навичок хірурга в роботі з гнучкими ендоскопами, висока вартість обладнання та витратних матеріалів. В статті наведені цікаві клінічні випадки з власного досвіду, які можуть бути корисними для практичної діяльності лікарів-урологів.

Первые результаты лечения больных доброкачественной гиперплазией предстательной железы диодным лазером Medilas D UroBeam в Украине.

14.07.20

Научно-практический журнал «Урология», №3, 2012, Россия, стр. 34-37.  Авторы: В.В. Когут1, Б.В. Джуран2.
1 Кафедра урологии (зав. проф. Дзюрак В.С.) Национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Л. Шупика.
2 Урологическая клиника Киевской городской клинической больницы №6.

В статье представлен первый в Украине опыт использования диодного лазера с длиной волны 940 нм для лечения 94 пациентов с доброкачественной гиперплазией предстательной железы. Лазерная вапоризация диодным лазером зарекомендовала себя как высокоэффективная методика удаления аденомы парауретральных желез. В результате проведенного лечения у всех больных получены хорошие результаты. При удовлетворительной переносимости операции пациентами получено минимальное количество осложнений. Методика лазерной вапоризации обладает рядом существенных преимуществ перед традиционной ТУР и является методом выбора при малых и средних объёмах предстательной железы. При больших объёмах простаты хорошие результаты получены при сочетании лазерной вапоризации и биполярной ТУР.

 

Лікування хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози за допомогою діодного лазера Medilas D Urobeam. Досвід перших 100 операцій.

13.07.20

Журнал «Здоровье мужчины», №3, 2012, Украина, стр. 124-126. Автори: Джуран Б.В.1, Когут В.В.1, Савощенко С.І.2, Гайсенюк Ф.З1, Бойко А.І.1
1Кафедра урології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика (завідувач – проф. Дзюрак В.С.).
2Урологічна клініка Київської міської клінічної лікарні №6 (головний лікар – д.мед.н., Крижевський В.В.).

В статті надані результати перших 100 операцій по лікуванню хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози методом діодної лазерної безконтактної вапоризації та спостереження після 3 та 6 місяців після втручання. Метод зарекомендував себе як високоефективний в усуненні інфравезікальної обструкції та ірритативної симптоматики у пацієнтів, що позитивно вплинуло на якість їх життя. Методика є легкою до оволодіння лікарем та комфортною для роботи. 

Трансуретральне ендоскопічне лікування «високих» каменів сечових шляхів.

12.07.20

Журнал «Андрологія та сексуальна медицина», №1, 2011, Україна, стор. 18-19.  Автори: В.В. Когут, Б.В. Джуран.

     Останні десятиріччя минулого століття та початок нинішнього ознаменували новий підхід до лікування сечокам’яної хвороби (СКХ). Поліетіологічність та складність патогенезу цього недугу призвели до розвинення переважно хірургічних методів лікування, стандартом якості яких є гарантоване звільнення сечових шляхів (СШ) від каменів. Протягом століть хірургія СКХ була кровавою та травматичною, але науково-технічний прогрес з розвитком ендоскопічної техніки призвів останнім часом до різкого зменшення кількості відкритих хірургічних втручань на користь малоінвазивних технологій видалення каменів з сечового тракту.